ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 128
Date/Time: 14 Oct, 2018 10:50 AM
Actions Taken: 14 Oct, 2018 10:55 AM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Water Quality
Source: Land Development, Restaurant/Food Stalls/Commercial/Wet Market, Industrial, Residential Area/Sewage Treatment Plant
Observation: Colored, Smelly
Concern: Dead Fish, Siltation/Clogging
Comment: High silt load n pollution coming from batu bypass into PLSK Lake.
Geolocation: 3.2211108876682863,101.68037746656194
Photo:
Response Log:
18 Oct, 2018 05:47 PM DOE (Dept of Environment): Siasatan telah dijalankan pada 17/8/18 mendapati aduan berasas. Jabatan telah menjalankan percontohan dan pengukuran insitu ke atas aliran sungai yang memasuki kolam tersebut. Bacaan Kekeruhan pada 135 NTU dan laporan analisa pencemaran organic masih menunggu laporan Jabatan Kimia. Pembentukan buih adalah disebabkan struktur weir telah menyebabkan berlaku perudaraan dan turbulence aliran sungai memasuki kolam. Tiada kejadian ikan mati dan terdapat aktiviti penduduk menangkap ikan. Buih terbentuk akan hilang apabila bercampur dengan air kolam PLSK. Manakala kelodak terkumpur di pintu masuk oleh Flood storage area menyebabkan aliran sungai keruh. Pemantauan kerja-kerja Tanah oleh pihak PBT amat penting menangani kawalan pencemaran kelodak daripad tapak projek pembinaan dan kerja -kerja development sungai. Aduan ini akan dipanjangkan ke JAS Selangor untuk melihat trend stesen kualiti air sungai Batu (upstream) yang memasuki Kolam PLSK.