ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 128
Date/Time: 14 Oct, 2018 10:50 AM
Actions Taken: 14 Oct, 2018 10:55 AM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Water Quality
Source: Land Development, Restaurant/Food Stalls/Commercial/Wet Market, Industrial, Residential Area/Sewage Treatment Plant
Observation: Colored, Smelly
Concern: Dead Fish, Siltation/Clogging
Comment: High silt load n pollution coming from batu bypass into PLSK Lake.
Geolocation: 3.2211108876682863,101.68037746656194
Photo:
Response Log:
19 Mar, 2019 03:39 PM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur):         
Tarikh : 19 Mac 2019

Tuan/Puan,

MAKLUMBALAS STATUS PERLAKSANAAN ADUAN
ROL Citizens Eye Reports - 128
NO. RUJUKAN : 28493.219058

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

2. Dimaklumkan bahawa aduan tuan/puan yang bersiri 28493.219058. Untuk makluman, hasil siasatan jabatan ini mendapati lokasi aduan adalah diluar bidangkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Hasil siasatan jabatan mendapati Kolam Takungan Batu Muda adalah di bawah penyelenggaraan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Wilayah.

3. Diharap makluman ini dapat memberi penjelasan kepada pihak tuan/puan. Mohon untuk pihak tuan/puan menyalurkan aduan ke Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) wilayah.

Sekian, terima kasih.


Dengan hormatnya;


DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPURSurat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.
31 Jan, 2019 10:38 AM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur): Ruj. Kami : 28493.219058
Tarikh      : 31/01/2019

Tuan/Puan,

AKUAN TERIMA
ROL Citizens Eye Reports - 128
No. Rujukan : 28493.219058

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.         DBKL mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan tuan/puan untuk mengemukakan aduan ini. Dimaklumkan aduan tuan/puan sedang dalam tindakan pihak kami.

3.         Untuk tindakan susulan harap dapatlah tuan/puan menggunakan nombor di atas iaitu 28493.219058 sebagai rujukan kami.

Sekian, terima kasih.

Dengan hormatnya;

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Surat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.
18 Oct, 2018 05:47 PM DOE (Dept of Environment): Siasatan telah dijalankan pada 17/8/18 mendapati aduan berasas. Jabatan telah menjalankan percontohan dan pengukuran insitu ke atas aliran sungai yang memasuki kolam tersebut. Bacaan Kekeruhan pada 135 NTU dan laporan analisa pencemaran organic masih menunggu laporan Jabatan Kimia. Pembentukan buih adalah disebabkan struktur weir telah menyebabkan berlaku perudaraan dan turbulence aliran sungai memasuki kolam. Tiada kejadian ikan mati dan terdapat aktiviti penduduk menangkap ikan. Buih terbentuk akan hilang apabila bercampur dengan air kolam PLSK. Manakala kelodak terkumpur di pintu masuk oleh Flood storage area menyebabkan aliran sungai keruh. Pemantauan kerja-kerja Tanah oleh pihak PBT amat penting menangani kawalan pencemaran kelodak daripad tapak projek pembinaan dan kerja -kerja development sungai. Aduan ini akan dipanjangkan ke JAS Selangor untuk melihat trend stesen kualiti air sungai Batu (upstream) yang memasuki Kolam PLSK.