ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 134
Date/Time: 18 Oct, 2018 12:00 PM
Actions Taken: 18 Oct, 2018 12:31 PM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Water Quality
Source: Restaurant/Food Stalls/Commercial/Wet Market
Observation: Greasy, Smelly
Concern:
Comment: Sullage water straight into drain
Geolocation: 3.22034,101.72695699999997
Photo:
Response Log:
31 Jan, 2019 10:38 AM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur): Ruj. Kami : 28493.219067
Tarikh      : 31/01/2019

Tuan/Puan,

AKUAN TERIMA
ROL Citizens Eye Reports - 134
No. Rujukan : 28493.219067

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.         DBKL mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan tuan/puan untuk mengemukakan aduan ini. Dimaklumkan aduan tuan/puan sedang dalam tindakan pihak kami.

3.         Untuk tindakan susulan harap dapatlah tuan/puan menggunakan nombor di atas iaitu 28493.219067 sebagai rujukan kami.

Sekian, terima kasih.

Dengan hormatnya;

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR


Surat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.
19 Oct, 2018 04:42 PM DOE Wilayah (Dept of Environment): Berdasarkan aduan yang dikemukakan ianya berkaitan kebersihan penjaja. Oleh itu pihak tuan boleh mengemukakan kepada pihak berkuasa tempatan (DBKL) untuk mengambil tindakan di bawah kuasa agensi tersebut.
18 Oct, 2018 05:19 PM DOE Wilayah (Dept of Environment): Setelah meneliti kandungannya, adalah didapati bahawa aduan ini adalah menjurus kepada bidangkuasa DBKL. Dengan ini, aduan tersebut perlu dirujuk kepada DBKL untuk tindakan.
18 Oct, 2018 03:19 PM DOE Wilayah (Dept of Environment):
18 Oct, 2018 03:18 PM DOE Wilayah (Dept of Environment): Acknowledgement of receipt.