ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 142
Date/Time: 10 Nov, 2018 04:09 PM
Actions Taken: 12 Nov, 2018 11:30 AM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Water Quality
Source:
Observation:
Concern:
Comment:
Geolocation: 3.174926502476146,101.6944776115779
Photo:
Response Log:
29 Jan, 2019 04:38 PM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur): Ruj. Kami : 28493.218906
Tarikh      : 29/01/2019

Tuan/Puan,

AKUAN TERIMA
[Notification] ROL Citizens Eye Report ID 142 / Issue Water Quality
No. Rujukan : 28493.218906

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.         DBKL mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan tuan/puan untuk mengemukakan aduan ini. Dimaklumkan aduan tuan/puan sedang dalam tindakan pihak kami.

3.         Untuk tindakan susulan harap dapatlah tuan/puan menggunakan nombor di atas iaitu 28493.218906 sebagai rujukan kami.

Sekian, terima kasih.

Dengan hormatnya;

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Surat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.
14 Nov, 2018 03:09 PM DOE Wilayah (Dept of Environment): Acknowledgement of receipt.
SIASATAN TELAH DIJALANKAN OLEH PEGAWAI JABATAN INI PADA 14/11/2018 MENDAPATI ALIRAN SUNGAI GOMBAK ADALAH KERUH. TIADA KEJADIAN IKAN MATI DAN TIADA PUNCA PENCEMARAN DIKENALPASTI TERTAKLUK DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 ( AKTA 127). KEMUNGKINAN AIR KERUH BERPUNCA DARIPADA HUJAN DI BAHAGIAN HULU DAN SEKITARNYA.