ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 159
Date/Time: 03 Dec, 2018 03:05 PM
Actions Taken: 07 Dec, 2018 01:48 PM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Land Clearance
Source:
Observation:
Concern:
Comment: Tangga rosak, ada kes kes orang terjatuk pada waktu malam
Geolocation: 3.1755116628036304,101.69478062306318
Photo:
Response Log:
29 Jan, 2019 03:30 PM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur): Ruj. Kami : 28493.218891
Tarikh      : 29/01/2019

Tuan/Puan,

AKUAN TERIMA
[Notification] ROL Citizens Eye Report ID 159 / Issue Land Clearance
No. Rujukan : 28493.218891

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.         DBKL mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan tuan/puan untuk mengemukakan aduan ini. Dimaklumkan aduan tuan/puan sedang dalam tindakan pihak kami.

3.         Untuk tindakan susulan harap dapatlah tuan/puan menggunakan nombor di atas iaitu 28493.218891 sebagai rujukan kami.

Sekian, terima kasih.

Dengan hormatnya;

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Surat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.