ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 176
Date/Time: 10 Jan, 2019 02:46 PM
Actions Taken: 10 Jan, 2019 11:20 PM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Water Quality
Source: Residential Area/Sewage Treatment Plant
Observation: Colored, Greasy
Concern: Disease
Comment:
Geolocation: 3.1960787008867673,101.65467039999999
Photo:
Response Log:
31 Jan, 2019 11:14 AM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur): Ruj. Kami : 28493.219090
Tarikh      : 31/01/2019

Tuan/Puan,

AKUAN TERIMA
ROL Citizens Eye Report ID 176 / Issue Water Quality
No. Rujukan : 28493.219090

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.         DBKL mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan tuan/puan untuk mengemukakan aduan ini. Dimaklumkan aduan tuan/puan sedang dalam tindakan pihak kami.

3.         Untuk tindakan susulan harap dapatlah tuan/puan menggunakan nombor di atas iaitu 28493.219090 sebagai rujukan kami.

Sekian, terima kasih.

Dengan hormatnya;

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Surat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.
16 Jan, 2019 11:22 AM DOE (Dept of Environment): HASIL SIASATAN YANG DIJALANKAN OLEH JABATAN PADA 11/1/2019 MENDAPATI TIADA LAPISAN MINYAK DILOKASI DIADU. PEMERHATIAN MENDAPATI MENDAPAN LUMUT HITAM (ALGA) TERAPUNG DARIPADA DASAR BATU (CASCADE FLOOD) YANG ADA DI SUNGAI KEROH . TIADA SEBARANG KEJADIAN KEMATIAN KE ATAS ORGANISMA AIR .
16 Jan, 2019 11:22 AM DOE (Dept of Environment): HASIL SIASATAN YANG DIJALANKAN OLEH JABATAN PADA 11/1/2019 MENDAPATI TIADA LAPISAN MINYAK DILOKASI DIADU. PEMERHATIAN MENDAPATI MENDAPAN LUMUT HITAM (ALGA) TERAPUNG DARIPADA DASAR BATU (CASCADE FLOOD) YANG ADA DI SUNGAI KEROH . TIADA SEBARANG KEJADIAN KEMATIAN KE ATAS ORGANISMA AIR .