ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 180
Date/Time: 30 Jan, 2019 10:33 AM
Actions Taken: 30 Jan, 2019 11:02 AM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Water Quality
Source: Residential Area/Sewage Treatment Plant
Observation: Colored
Concern:
Comment: Sg. GOMBAK found big biawak 30/1/19
Geolocation: 3.1756506776343305,101.6944480528616
Photo:
Response Log:
30 Jan, 2019 02:26 PM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur):                                 
Tarikh : 30/Januari/2019

Tuan/Puan,

MAKLUMBALAS STATUS PERLAKSANAAN ADUAN
Sg. GOMBAK found big biawak 30/1/19

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

2. Dimaklumkan bahawa aduan tuan/puan yang bersiri 180 dan bertarikh 30 Januari 2019 telah diterima. Untuk makluman, hasil siasatan jabatan ini mendapati lokasi aduan adalah diluar bidangkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Hasil siasatan jabatan mendapati aduan dibawah Jabatan Perhilitan.

Berikut adalah maklumat mengenai Jabatan Perhilitan :

"Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) Semenanjung Malaysia
Km 10 Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur
Tel : 603-90866800 Faks : 603-90752873
Emel : webmaster@wildlife.gov.my"
wpkl@wildlife.gov.my
1 300 80 1010
1800 88 5151

3. Diharap makluman ini dapat memberi penjelasan kepada pihak tuan/puan.

Sekian, terima kasih.


Dengan hormatnya;


DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR