ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 192
Date/Time: 13 Mar, 2019 02:48 PM
Actions Taken: 13 Mar, 2019 02:53 PM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Solid Waste
Source: Restaurant/Food Stalls/Commercial/Wet Market, Residential Area/Sewage Treatment Plant
Observation: Smelly
Concern: Disease, Flash Flood, Siltation/Clogging
Comment: Rubbish dumping ground
Geolocation: 3.1203319691221605,101.67657378249964
Photo:
Response Log:
18 Mar, 2019 09:37 AM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur):                                 
Tarikh : 18.3.2019

Tuan/Puan,

MAKLUMBALAS STATUS PERLAKSANAAN ADUAN
Rubbish dumping ground

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

2. Untuk makluman, hasil siasatan jabatan ini mendapati lokasi aduan adalah diluar bidangkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Hasil siasatan jabatan mendapati aduan adalah dibawah Alam Flora Sdn. Bhd.

3. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Alam Flora di talian bebas toll 1-800-88-7475

Sekian, terima kasih.

Dengan hormatnya;

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

Surat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.