ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 196
Date/Time: 18 Mar, 2019 11:20 AM
Actions Taken: 18 Mar, 2019 11:38 AM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Solid Waste
Source: Residential Area/Sewage Treatment Plant
Observation: Colored, Greasy, Smelly
Concern: Disease, Flash Flood
Comment:
Geolocation: 3.1099468943723894,101.74582345002659
Photo:
Response Log:
18 Mar, 2019 03:33 PM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur):                         
Tarikh : 18 Mac 2019

Tuan/Puan,

MAKLUMBALAS STATUS PERLAKSANAAN ADUAN
Disease, Flash Flood

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

2. Untuk makluman, hasil siasatan jabatan ini mendapati lokasi aduan adalah diluar bidangkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Hasil siasatan jabatan mendapati lokasi aduan dibawah Alam Flora Sdn Bhd.

3. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Alam Flora Sdn Bhd ditalian bebas tol 1-800-88-7472.

Sekian, terima kasih.


Dengan hormatnya;


DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPURSurat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.