ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 197
Date/Time: 18 Mar, 2019 12:04 PM
Actions Taken: 18 Mar, 2019 12:24 PM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Solid Waste
Source: Residential Area/Sewage Treatment Plant
Observation:
Concern: Disease, Flash Flood
Comment:
Geolocation: 3.1100520211237246,101.72269955039076
Photo:
Response Log:
18 Mar, 2019 02:43 PM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur):                                 
Tarikh : 18 Mac 2019

Tuan/Puan,

MAKLUMBALAS STATUS PERLAKSANAAN ADUAN
Disease, Flash Flood

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

2. Untuk makluman, hasil siasatan jabatan ini mendapati lokasi aduan adalah diluar bidangkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Hasil siasatan jabatan mendapati lokasi aduan dibawah tanggungjawab Alam Flora Sdn Bhd.

3. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Talian bebas Tol Alam Flora 1-800-88-7472

Sekian, terima kasih.


Dengan hormatnya;


DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPURSurat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.