ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 204
Date/Time: 08 Apr, 2019 11:55 AM
Actions Taken: 08 Apr, 2019 11:59 AM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Water Quality
Source: Residential Area/Sewage Treatment Plant
Observation: Colored, Greasy
Concern: Disease, Flash Flood, Siltation/Clogging
Comment: The drain clogged behind the temple area, the access road is closed
Geolocation: 3.1746462508807975,101.6837501
Photo:
Response Log:
10 Apr, 2019 11:47 AM DBKL (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur): Tuan/Puan,



AKUAN TERIMA

ROL Citizens Eye Report ID 204. Issue on Water Quality

No. Rujukan : 28493.225285



Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas.



2.         DBKL mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan tuan/puan untuk mengemukakan aduan ini. Dimaklumkan aduan tuan/puan sedang dalam tindakan pihak kami.



3.         Untuk tindakan susulan harap dapatlah tuan/puan menggunakan nombor di atas iaitu 28493.225285 sebagai rujukan kami.



Sekian, terima kasih.





Dengan hormatnya;

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR









Surat cetakan komputer tidak memerlukan tandatangan.