ROL Citizen's Eye Mobile App Report Details
Report ID: 221
Date/Time: 09 Aug, 2019 11:49 AM
Actions Taken: 09 Aug, 2019 12:44 PM
Moderator approved
Type: Issue
Issue: Solid Waste
Source:
Observation: Smelly
Concern: Disease
Comment: Kawasan sungai di belakang Restoran Syed Bistro Jalan AU5D/1. Nor Aliza Abdul Latif. 0196241965.
Geolocation: 3.2031376508898455,101.75105400000007
Photo:
Response Log:
30 Aug, 2019 09:04 AM MPAJ (Majlis Perbandaran Ampang Jaya): Hasil semakan dan siasatan aduan pada 21 Ogos 2019 jam 12.00 tengahari mendapati longkang tidak mengalir dengan lancar dan kualiti air agak keruh. Terdapat rumput yang panjang dan semak samun di tebing longkang bahagian belakang pusat cuci kereta dan Restoran Syed Bistro. Semasa semakan dijalankan Restoran Syed Bistro tutup dan tidak beroperasi. Terdapat paip dari premis tersebut yang dialirkan ke longkang utama. Tiada kelihatan ikan mati sekitar sungai tersebut. Kemungkinan pencemaran air longkang yang keruh dan berbau disyaki berpunca daripada aktiviti Restoran dan pusat cuci kereta berhampiran. Laporan akan dipanjangkan ke jabatan dan agensi terlibat dan syor supaya tindakan bersepadu dijalankan bersama JPS dan LUAS dilaksanakan terutamanya kajian semua potensi penyumbang punca pencemaran di sepanjang jajaran sungai. Pemantauan juga akan dilakukan dari semasa ke semasa.